งานวิจัย

COVID-19 Evidence Update

POLICY BRIEF

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ

Webinar

Session: มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ? โดย นพ.นคร เปรมศรี

มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ? (Session : will COVID-19 disappear after the vaccination? ) จากความคาดหวังสู่ความเข้าใจ HITAP ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมาตอบคำถามสังคมให้เข้าใจสิ่งที่เกิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น “ความหวังของคนทั่วโลกไปตั้งอยู่ที่วัคซีน หากพูดตามตรง ปริมาณเท่านี้ไม่สามารถรองรับความต้องการของทุกคนในโลกได้ ฉะนั้นต้องมีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประเทศไทยเอง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรได้...