งานวิจัย

COVID-19 Evidence Update

POLICY BRIEF

Policy Brief: ฉบับที่ 73 : เตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ด้วยเกณฑ์จัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์สำหรับบริบาลผู้ป่วยวิกฤต

ตามที่รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าหมายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยในระยะเวลาอีก 120 วันนับจากนี้ ทีมวิจัยจากโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองเพื่อคาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในอีก 120 วันข้างหน้าเพื่อตอบคำถามสำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร

Policy brief: ฉบับที่ 95: ประเทศไทยกับความต้องการและแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในปี 2565

รัฐบาลไทยได้มีแผนในการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับใช้ในประเทศไทย ประมาณ 108 ล้านโดสจาก 4 บริษัท ได้แก่ Sinovac (19.5 ล้านโดส) AstraZeneca (62.05 ล้านโดส) Pfizer-BioNTech (21.5 ล้านโดส) และ Johnson...

Policy brief: ฉบับที่ 94: เสียงของแรงงานต่างด้าวในไทย ต่อความต้องการวัคซีนโควิด-19

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ทั้งกลุ่มแรงงานในระบบและนอกระบบ ในประเด็นความท้าทายและสิ่งที่คาดหวังจากนโยบายการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย โดยได้ทำการสำรวจกลุ่มแรงงาน นอกระบบด้วยวิธีการสำรวจภาคสนาม ในระหว่างวันที่ 11 -18 เมษายน 2564 และกลุ่มแรงงานต่างด้าวในระบบด้วยวิธีการสำรวจออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน-16 พฤษภาคม 2564...

ผลงานตีพิมพ์ในประเทศ

ผลงานตีพิมพ์ต่างประเทศ

Webinar

Session: มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ? โดย นพ.นคร เปรมศรี

มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ? (Session : will COVID-19 disappear after the vaccination? ) จากความคาดหวังสู่ความเข้าใจ HITAP ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมาตอบคำถามสังคมให้เข้าใจสิ่งที่เกิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น “ความหวังของคนทั่วโลกไปตั้งอยู่ที่วัคซีน หากพูดตามตรง ปริมาณเท่านี้ไม่สามารถรองรับความต้องการของทุกคนในโลกได้ ฉะนั้นต้องมีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประเทศไทยเอง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรได้...

โควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหน? | How long will COVID-19 last?

เมื่อไหร่จะกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบปกติ ? คงเป็นคำถามของใครหลายคน HITAP ได้นำเสนอคำตอบพร้อมหนทางแก้ปัญหาให้กับสังคม “ไม่ใช่แค่เพียงในประเทศไทย แต่มีแนวโน้มว่าโควิด-19 จะอยู่กับประชากรทั่วโลกไปอีกยาวนาน เปรียบเสมือนการวิ่งมาราธอนที่ยังไม่เห็นเส้นชัย ณ ขณะนี้ ต่อให้คิดค้นวัคซีนที่ได้ผลดีเยี่ยม แต่ด้วยกำลังผลิตที่มีจำกัด จึงยังไม่สามารถผลิตวัคซีนออกมาได้เพียงพอกับประชากรทั่วโลก ดังนั้นวัคซีนจึงแค่ชะลอการระบาดเท่านั้น” โดย ผศ.ดร. วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ...