Session: มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ? โดย นพ.นคร เปรมศรี

มีวัคซีน = บอกลาโควิดจริงหรือไม่ ?
(Session : will COVID-19 disappear after the vaccination? )

จากความคาดหวังสู่ความเข้าใจ HITAP ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนมาตอบคำถามสังคมให้เข้าใจสิ่งที่เกิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

“ความหวังของคนทั่วโลกไปตั้งอยู่ที่วัคซีน หากพูดตามตรง ปริมาณเท่านี้ไม่สามารถรองรับความต้องการของทุกคนในโลกได้ ฉะนั้นต้องมีการจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยประเทศไทยเอง ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ประชากรได้ 50% ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีการบริหารจัดการรวมทั้งการแบ่งกลุ่มของผู้ที่จะได้รับวัคซีน” นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

Start typing and press Enter to search