10% ของชาวอิสราเอลที่ไม่รับวัคซีน ส่งผลอย่างไรกับวิกฤตโควิดระลอกใหม่ในประเทศ

ในปัจจุบัน 15% (ประมาณ 1,105,000 คน) ของชาวอิสราเอลที่มีอายุเกิน 12 ปี และ 10% (ประมาณ 755,000 คน) ที่มีอายุเกิน 20 ปี ยังคงไม่ได้รับวัคซีนถึงแม้ว่าจะมีสิทธิ์รับวัคซีนก็ตาม และคนกลุ่มนี้เองที่มีรายงานว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่พบในกลุ่มผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตของอิสราเอลและกลุ่มผู้ป่วยอาการหนักที่รักษาตัวอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยโควิดและ ICU ในอิสราเอลนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีอายุ 40 – 60 ปี เป็นส่วนใหญ่ และส่วนน้อยจากกลุ่มประชากรอายุ 20 – 40 ปี

Start typing and press Enter to search