Hitap

“วัคซีนโควิด-19 ใครควรได้รับก่อน?” บันทึกเปิดมุมมองใหม่ เปิดใจเพื่อเข้าใจนโยบายสุขภาพระดับประเทศ

ทุกคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้ ประสบการณ์ของการเจอสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต การเริ่มต้นฝึกงานที่ใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ ผู้คนใหม่ ๆ คงทำให้หลายคนรู้สึกประหม่า แม้หลายอย่างจะเป็นไปตามคาด แต่บางสิ่งก็ไม่ได้เป็นไปตามคิด สิ่งหนึ่งนั่นคือ การได้มาเข้าร่วมการประชุมสำคัญของบริษัท ไม่ใช่สิ อันที่จริงนี่อาจเป็นการประชุมสำคัญของประเทศ เพราะหัวข้อของการประชุมนี้คือ “ใครควรได้วัคซีนโควิด-19 ก่อน” ที่ผ่านมาทุกคนคงได้เห็นการถกประเด็นนี้ผ่านตามาบ้างในโลกโซเชียล แต่การประชุมนี้ต่างออกไป การถกประเด็นด้วยหลักฐานงานวิจัยสนับสนุน สอบถามแลกเปลี่ยนด้วยข้อคิดเห็นที่ลึกและแน่นในเชิงวิชาการ จนถึงแง่คิดที่มองกว้างไกลในระดับบริหาร...

การศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในประเทศไทย

รหัสโครงการ: 63361028RM038L0 นักวิจัยหลัก   ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์   ดร.ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัยร่วม กุมารี พัชนี ภญ.นิธิเจน กิตติรัชกุล อารยา ญาณพิบูลย์ ภคนันท์ อังกาบ ...

การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19

รหัสโครงการ: 63191002RM018L0 นักวิจัยหลัก    ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นพ. สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ดร. นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ นักวิจัยร่วม ดร. นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ ดร. พิไลลักษณ์...

วัคซีนโควิด-19 ให้ผลอย่างไร ให้ใครได้ประโยชน์ที่สุด?

วัคซีนโควิด-19 ถือเป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่ช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรค การวิจัยประเมินก่อนการมาถึงของวัคซีนจึงจะช่วยให้ประเทศไทยมีข้อมูลพร้อมสนับสนุนการตัดสินใจ งานวิจัย “โครงการประเมินผลกระทบและความคุ้มค่าของวัคซีนโควิดที่พึงประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาและคัดเลือกวัคซีนสำหรับใช้ในประเทศไทย” ช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังนี้ 1. ผลของวัคซีนโควิด-19 มีอะไรบ้าง? องค์การอนามัยโลกจำแนกผลของวัคซีนเป็น 3 แบบได้แก่ 1 ป้องกันการติดเชื้อ 2 ลดการแพร่เชื้อและ 3 ช่วยลดความรุนแรงหากเป็นโรค วัคซีนที่ดีที่สุดต้องให้ผลทั้ง 3 แบบคือป้องกันการติดเชื้อ ลดการแพร่เชื้อและช่วยลดความรุนแรง แต่แม้จะได้เพียงวัคซีนที่ลดการติดเชื้อ...

การศึกษาเรื่องการสลับวัคซีนโควิด-19 บอกอะไรเราบ้าง

การใช้วัคซีนแบบสลับชนิดกำลังเป็นที่สนใจในหลายประเทศทั่วโลก แล้วการศึกษาที่มีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร

เมื่อวัคซีนทั่วโลก ปะทะ โควิดกลายพันธุ์ วัคซีนชนิดไหนลดอาการป่วยจากสายพันธุ์ต่าง ๆ ได้เท่าไหร่บ้าง

การใช้วัคซีนแบบสลับชนิดกำลังเป็นที่สนใจในหลายประเทศทั่วโลก แล้วการศึกษาที่มีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร

5 สิ่งที่คุณอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19

วัคซีนกำลังกลายเป็นสิ่งที่หลายคนเฝ้ารอและคาดหวังว่าจะช่วยคลี่คลายวิกฤติโควิด-19 ครั้งนี้ ชีวิตหลังวัคซีนมาถึงจะเป็นเหมือนชีวิตก่อนหน้าโควิด-19 ทว่าจริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร ? ต่อไปนี้คือ 5 ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 เพื่อให้เข้าใจวัคซีนได้อย่างถูกต้อง และตระหนักว่าวัคซีนนั้นไม่ใช่ทางออกของทุกปัญหา แต่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยลดการแพร่เชื้อลงได้ ยังมีมาตรการอีกมากมายที่หลายฝ่ายต้องร่วมมือกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค และกลับมาใช้ชีวิตกันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง 1.วัคซีนมาแล้วโรคระบาดจะหายไปทันที วัคซีนมีส่วนสำคัญในการช่วยควบคุมการระบาดของโรค แต่การมาถึงของวัคซีนไม่ได้ทำให้การระบาดของโรคหายไปในทันที เพราะยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลต่อการระบาด...

Start typing and press Enter to search